ADAST

by Administrator
Hits: 1919
36 Comments Hits: 1919

 

  

Adast Systems е производител на диспензери за гориво и други технологии за станици за полнење, фокусиран на развој, производство и снабдување со технологии и опрема за пумпање, мерење и дистрибуција на течни и гасовити горива и додатоци за станици за полнење, како што се компресори и вакууми. Нашите производи се претставени на меѓународниот пазар под брендот ADAST.

                                                              

ADAST V-line major ги спојува                                   ADAST MULTIPLEX DISPANSER 

постојните и новите барања                                     идеално решение на MPD во

за брза и лесна инсталција за                                   целесно ROSTFREI изведба 

едноставна работа, одржување                                 Возможни повеќе варијанти на

и сервисирање. Економично                                      комбинирање од 2-5 продукти

работење и работна сигурност                                  од 4-10 млазници, проток 40/80/130

во сите климатски услови.                                         литри / мин. Со варијана за truck

Диспензер за 1-5 продукти                                        button за зголемување на протокот

течни горива со 5-10 млазници.                                 од 40 на 60 литри / мин.

Проток од 40-170 литри / мин.                                  Дизајн по Ваш избор.

Дизајн по Ваш избор.

 

Каталог - ADAST

Page 1 of 2